Šovasar 20.-21.augustā Pērnavā(Igaunijā) notika darba sanāksme Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības projekta EST-LAT Harbours ietvaros.

Sanāksmes ietvaros KPR apciemoja tādas Igauņu ostas kā Varbla, Varati un Munailu. Igauņi ar savu infrastruktūras uzlabošanu ir krietnu soli mums priekšā, kā liels piemērs ir Varblas osta- sākoties projektam tā ir spējusi no nulles radīt pilnīgi jaunu ostu.

Arī Varati ostā notiek uzlabošanas darbi, bet tā vēl ir būvēšanas stadijā.

 

 

 

 

 

 

 

Būdami Igaunijā nolēmām apskatīt arī Munalaiu ostu, kura īpaši pievakarē izskatījās pasakaini, šis brīdis bija neaprakstāmi skaists un uzlabošanas darbi ir grandiozi.

Otrajā dienā kā ierasts notika partneru sanāksme, kurā tika apspriesta līdzšinējā sadarbība, attīstība un finanses, kā arī tika veidots ieskats nākotnes plānos saistībā ar Laivu izstādēm 2020, kuras ikgadēji tiks apmeklētas ar projekta EST-LAT Harbours dalību, lai piesaistītu burātājus mūsu piekrastei. Sakarā ar to ir sācis tapt Ostu kataloga otrais izlaidums, jo burātāji pagājušajā gadā izrādīja lielu interesi par to un pauda atbalstu saistībā ar tā uzlabojumiem un vēlmi tos izmantot burāšanas laika, jo katalogā esošā informācija atvieglo ienākšanu ostā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.