Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) arī šogad, līdz maija beigām, aicina Latvijas pašvaldības pieteikties finansējumam 60 tūkstošu eiro apmērā klimata un enerģētikas rīcības plānu īstenošanai, norādīts EUCF paziņojumā.

Klimata pārmaiņu seku mazināšana visā pasaulē, tostarp Eiropas Savienībā (ES) ietver nozīmīgus un ambiciozus mērķus. Daļa no tiem jāsasniedz jau pavisam drīz – tuvāko deviņu gadu laikā, un, ja tas neizdosies, valstij nāksies maksāt apjomīgu soda naudu.

Latvijā šobrīd viena no jomām, kurā nepieciešamas krasas pārmaiņas un efektīva rīcība, lai sasniegtu klimata mērķus, ir autotransports, ko apstiprina arī Latvijas Auto asociācija. Vēl divi lielākie siltumnīcefekta gāzu emisijas avoti ir enerģētika (36,9%) un lauksaimniecība (22,2%).

Vietējās pašvaldības ir apņēmušās ievērojami samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Tomēr šo plānu īstenošanu nereti ierobežo grūtības iegūt finansējumu vai atrast pareizos tā avotus.

Tāpēc EUCF aicina visas pilsētas, novadu un reģionu pašvaldības Latvijā un citviet Eiropā (tostarp Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā un Lielbritānijā) izmantot iespēju un pieteikties finansiālajam atbalstam klimata un enerģētikas rīcības plānu aktivitāšu īstenošanai.

Pašlaik atvērta otrā pieteikšanās kārta, un pašvaldības var savus pieteikumus (angļu valodā) var iesūtīt līdz šā gada 31. maijam plkst.19.00 pēc Latvijas laika (līdz plkst.17.00 pēc Briseles laika) šajā hipersaitē https://eucityfacility.eu/.

EUCF ir gatavs piešķirt vienreizēju grantu 60 tūkstošu eiro apmērā par katru pašvaldības iesniegto pieteikumu investīciju koncepciju izstrādei, kas ir svarīgs pirmais solis pilnvērtīga biznesa un finanšu plāna sagatavošanai. Tāpēc sagaidāmais rezultāts ir pilnībā izstrādāta investīciju koncepcija ar visu nepieciešamo informāciju investoriem un finanšu institūcijām projekta izvērtēšanai.

Finansiālais atbalsts paredzēts šādām aktivitātēm: (tehniskā) priekšizpēte, tirgus analīze, iesaistīto pušu analīze, juridiskā, ekonomiskā un finanšu analīze, risku analīze utt., kas nepieciešamas, lai izstrādātu investīciju koncepciju. Šos darbus var veikt pašvaldību darbinieki vai ar līgumu piesaistīti ārpakalpojuma eksperti no ārpuses.

Pieteikumus granta saņemšanai var iesūtīt pašvaldības vai to grupas no 31 valsts, tostarp 27 ES valstīm, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Lielbritānijas.

Pieteikumu izvērtēšanas rezultātus un grantu ieguvējus paziņos 2021. gada augustā.

EUCF aicina vietējās pašvaldības izskatīt iespēju sniegt apvienotus pieteikumus, lai projekti būtu vērienīgāki, bet izredzes iegūt finansējumu – augstākas.

Otrajā kārtā, kas norisinās no 2021. gada marta līdz maija beigām, klimata un enerģētikas ilgtspējas programmām kopumā pieejami 4,14 miljoni eiro 69 pieteikumu finansēšanai. Tas ir divreiz vairāk nekā 2020. gada periodā, kad pašvaldību finansējumam kopumā bija pieejami 1,8 miljoni eiro. Centrālās un Austrumeiropas reģioniem, kas ietver arī Latviju, šoreiz atvēlēti 1,44 miljoni eiro 26 pieteikumu finansēšanai.

Pirmajā kārtā, kas noslēdzās 2020. gada oktobrī, no Baltijas valstīm finansējumu saņēma Visaginas pašvaldība Lietuvā.

Finansējums ir paredzēts ES dalībvalstu, kā arī Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Lielbritānijas pašvaldībām, neatkarīgi no to izmēra, privāto uzņēmumu pieteikumi netiks akceptēti.

Iesniedzējiem ir nepieciešams politiski apstiprināts klimata un enerģētikas ilgtspējas plāns. Piemēram, SEAP (“Sustainable Energy Action Plan” jeb Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns) / SECAP (“Sustainable Energy and Climate Action Plab” jeb Ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns), kas izstrādāti Pilsētas mēru pakta projektā; vai līdzīga vēriena plāni ar klimata un enerģētikas ilgtspējas mērķiem vismaz 2020. gadam. Vairāk informācijas par pieteikšanās kritērijiem varat atrast šeit https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html.

Papildu informācija par pieteikumu iesniegšanu ir pieejama iepriekš minētajā tīmekļa vietnē, kā arī interesenti var vērsties pie Latvijā atbildīgā EUCF eksperta, rakstot uz e-pasta adresi ce.latvia@eucityfacility.eu.

Eksperts sniegs atbalstu un konsultēs par pieteikšanās procesu, piemēram, izskaidros pilsētu investīciju un kompetences vajadzības, projektu apvienošanas procedūru un garantēs, ka pieteikums ir sagatavots atbilstoši kvalitātes prasībām un korektā angļu valodā.

Pieteikumu vērtēšana notiks atbilstoši iepriekš sagatavotam kritēriju kopumam, un projekti ar augstākajiem rezultātiem saņems grantu. Plašāka informācija par atlases kritērijiem pieejama šeit https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html.

EUCF aicina pašvaldības reģistrēties un sākt pieteikšanos pat tad, ja tās tos nevarēs pabeigt otrajā uzaicinājuma kārtā. Šādi rīkojoties, pašvaldība saņems rekomendācijas no EUCF, kā pilnveidot savu pieteikumu un labāk sagatavoties nākamajam pieteikuma iesniegšanas termiņam.

Grants nevar būt daļa no investīcijām, tas apmaksā investīciju koncepcijas izstrādei nepieciešamos resursus un pakalpojumus.

Par EUCF

Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (EUCF) iniciatīva 2020. gadā radīta ar mērķi atbalstīt Eiropas, tostarp Latvijas novadu pašvaldības investīciju koncepciju (IC) izstrādē, kas saistītas ar to klimata un enerģētikas rīcības plānos noteikto darbību īstenošanu.

EUCF projektu uzsāka un turpina vadīt “Energy Cities”, Klimata alianse (Climate Alliance), “Adelphi”, “Federene”, “Enviros”. Projektu finansē lielākā ES pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis” (Horizon), un tas aptver aptver 27 ES valstis, kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Lielbritāniju.

Pirmajā kārtā, 2020. gadā, tika saņemti vairāk nekā 250 pieteikumi no 28 valstīm (ES un Lielbritānijas).

Kopumā 2020. gadā grantus saņēma 30 pašvaldības no 14 valstīm: Lietuvas (1), Beļģijas (1), Vācijas (1), Spānijas (1), Portugāles (1), Nīderlandes (3), Itālijas (4), Maltas (1), Bulgārijas (1), Horvātijas (3), Ungārijas (4), Polijas (2), Dānijas (2), Lielbritānijas (3).

EUCF atbalstu pērn piešķīra projektiem dažādos sektoros: viedie tīkli, ilgtspējīga mobilitāte, centralizētā siltumapgāde, dzīvojamās ēkas, sabiedriskās ēkas, inovatīvas enerģijas infrastruktūras un atjaunojamo enerģijas avotu integrēšana.

Papildu informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas šeit: eucityfacility.eu, tostarp FAQ sadaļā vai, vēršoties pie Latvijas EUCF eksperta ce.latvia@eucityfacility.eu.

Elīna Valaine

Public ID projektu vadītāja

E: elina.valaine@publicid.lv, M: 26255439