LLI-447 “Izzini Baltus”

Mūsu vasaras ceļošanas akcija tūrisma maršrutā “Baltu ceļš” ir noslēgusies! Šovasar no 7.jūnija līdz pat Baltu vienības dienai 22.septembrī akcijas dalībnieki apmeklēja un fotografēja Baltu ceļa objektus (Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā, Žemaitijā un Aukštaitijā). Skaistās balvas no “Baltu Rotām” maršruta Kuršu lokā ieguva 18 dalībnieki.

Dalība akcijā bija pavisam vienkārša:

✅ Jādodas uz kādu no BALTU CEĻA objektiem (skati akcijas karti vai maršruta ceļvedi);

✅ Jāuzņem foto un jādalās ar to savā Facebook vai Instagram profilā;

✅ Jāietago #BALTUCEĻŠ un attiecīgā maršruta loka tēmturi: #KURŠIRULLĒ (Kuršu loks), #VARENIEZEMGAĻI (Zemgaļu loks), #VIEDIESĒĻI (Sēļu loks), #ŽEMAIŠI, #AUKŠTAIŠI

Akcijas karte

Akcijas noteikumi

Maršruta “Baltu ceļš” Ceļvedis 

BALVĀS – autentiskas kuršu rotas no BALTU ROTĀM un prakstiski ZEMGAĻU AMATNIEKU darinājumi!

Balvas tika piekšķirtas katru nedēļu un to ieguvēji tika izziņoti Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu Facebook un Instagram profilos un mājaslapās.

Kuršu loka balvas (no “Baltu rotas”)

Zemgaļu un sēļu loku balvas (no zemgaļu amatniekiem)

Vairāk informācijas par kultūras maršruta “Baltu ceļs” tūrisma objektiem meklējiet mājaslapā www.baltucels.lv.

Akcijas iknedēļas uzvarētāji

Maršruts “Baltu ceļš” tiek veidots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētā projekta Nr. LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (”Izzini Baltus”) atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta “Izzini Baltus” vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī rakstu saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.