Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 20.augusta līdz 20.decembrim zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai juridiskām personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”. Kopējais pasākuma finansējums ir 8 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā – veicināt enerģijas taupīšanu, mazināt ietekmi uz vidi, uzlabot drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus, radīt jaunus, uzlabotus produktus, jaunus procesus un organizācijas sistēmas. Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir modernizācija, iekārtu iegāde un būvniecība.

Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Plašāka informācija atbalsta pasākumu un iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → “Projekti un investīcijas”.

Informācijas avots:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-zvejas-un-akvakulturas-produktu-apstradei-951