2019.gada 16.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) pēc ilgāka pārtraukuma notika Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme, kurā piedalījās arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu pārstāvji.

Sanāksmes darba kārtībā bija Piekrastes plānojuma īstenošana un starpnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, investīciju projektu aktualitātes (SAM 5.5.1.), pašvaldību prioritārās investīciju vajadzības Piekrastes plānojuma īstenošanai nākamajā ES fondu plānošanas periodā, Jūras plānojuma virzība, Salacgrīvas novada pieredze pilotprojektā par jūras piekrastes ūdeņu izmantošanu.

Piedāvājam iepazīties ar sanāksmē sniegtajām prezentācijām.

Aprīlī plānotas VARAM Telpiskās plānošanas departamenta un plānošanas reģionu pārstāvju vizītes visās Piekrastes pašvaldībās, lai pārrunātu Piekrastes attīstības jautājumus, iepazītos ar investīciju projektu īstenošanas gaitu.

Kurzemē pirmā vizīte notika 15.aprīlī Rojas un Mērsraga novados, 23.aprīlī plānots apmeklēt Rucavas, Pāvilostas un Grobiņas novadus, 24.aprīlī Nīcas novadu un Liepājas pilsētu, 25.aprīlī Ventspils pilsētu un Ventspils novadu, 30.aprīlī Dundagas novadu.