Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēts viens posms, iesniedzot pilnu projekta pieteikumu. Pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim, kad tiks atvērta elektroniskā jeb “eMonitoring” (eMS) sistēma.

Piektajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir aptuveni 12 miljoni eiro.

Lai piedalītos konkursā, projektā ir jābūt vismaz diviem partneriem, pārstāvot vismaz divas programmas dalībvalstis: Zviedriju, Igauniju, Latviju vai Somiju, tai skaitā Ālandu salas. Latvijā programmas teritorijā ietilpst Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, kā arī Rīga un Pierīga.

Projektu konkurss ir atvērts visās programmas prioritātēs un visos programmas prioritāšu specifiskajos mērķos (turpmāk – SO):
 1. prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika”:
(SO) 1.1 – Inovatīvāki zināšanām bagātāki Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumi;
(SO) 1.2 – Jaunieši, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā;
(SO) 1.3 – Lielāks Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.
2. prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”:
(SO) 2.1 – Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos;
(SO) 2.2 – Ilgtspējīgi plānotas un pārvaldītas jūras un piekrastes teritorijas;
(SO) 2.3 – Labāka pilsētu plānošana Centrālajā Baltijas jūras reģionā;
(SO) 2.4 – Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.
3. prioritātē “Labi savienots reģions”:
(SO) 3.1 – Uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma;
(SO) 3.2 – Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai.
4. prioritātē “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”:
(SO) 4.1 – Vairāk cilvēki gūst labumu no spēcīgākas Centrālā Baltijas jūras reģiona sabiedrības;
(SO) 4.2 – Līdzīgas profesionālās izglītības un mācību programmas Centrālajā Baltijas jūras reģionā.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas konsultācija ar programmas Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem ir obligāta, nosūtot elektroniski projekta idejas formu (project idea form). Sekretariāta projektu vadītāju kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://centralbaltic.eu/organisational-structure/joint-secretariat

11.jūnijā Rīgā (Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24) notiks programmas Kopīgā sekretariāta rīkots seminārs (angļu valodā) potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Seminārā tiks paredzēts laiks arī individuālām konsultācijām. Detalizēta informācija un darba kārtība tiks publicēta drīzumā programmas mājas lapā šeit: http://centralbaltic.eu/

Programmas dokumenti, ar kuriem pieteikumu iesniedzēji ir aicināti iepazīties, ir pieejami šeit: http://centralbaltic.eu/document-categories/project-documents
Ar pilnu programmas četros iepriekšējos konkursos finansēto projektu sarakstu var iepazīties programmas datu bāzē šeit: http://database.centralbaltic.eu/
https://www.interreg.lv/             http://centralbaltic.eu/

Papildu informācija: Ilze Legzdiņa, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas kontaktpunkta pārstāvis Latvijā, E-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv, Tālr.: +371 67026588
http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27344