CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Turpinot darbu pie taktilo objektu un informācijas stendu izveides, Skrundas pilskalna pakājē esam uzstādījuši jauno taktilo pilskalna un pastaigu takas maketu. Maketā telpiski, ar reljefa palīdzību attēlots pilskalns, taka, tās apkārtne, upe, kā arī galvenie objekti ievērojot to izmēru/lieluma proporciju, lai palīdzētu cilvēkiem ar ierobežotu redzi, izmantojot tausti, izprast apkārt esošo pilsētvidi. Makets veidots betonā, tas tematiski izceļ vietas kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību – kopš mūsu ēras 2.gs. šeit dzīvojušas Rietumbaltu kuršu ciltis un tā reiz bijusi pilsnovada centrs, kuru pārvaldījuši kuršu ķoniņi – Jēkabs Sigitars, Ērmanis Pilāts, Santiķis un Veisens. Par godu Skrundas 750.gadadienai pilskalna parkā tika izvietoti stilizēti ķoniņu krēsli, kas arī atveidoti maketā.

Vairāk par Skrundā uzstādīto taktilo maketu uzziniet arī TV “Skrunda” stāstā (14.05.2021.):

Makets izveidots projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv