Kurzemes plānošanas reģions organizēja un vadīja Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” pirmo uzsākšanas sanāksmi Dundagā.

Kurzemes plānošanas reģions ir uzsācis projekta „Industriālais mantojums” vadību un ieviešanu, kura mērķis ir (at)gūt industriālā mantojuma lomu tūrismā. Kurzemē projektā iesaistītie objekti ir: Pāces vilnas fabrika, Kuldīgas industriālā mantojuma tornis, Aizputes ūdenstornis, Dzelzceļa stacija „Airītes”,  Ovīšu bāka, kas ir 5 no 26 kopā iesaistītajiem tūrisma objektiem.

Lai informētu par projekta aktivitātēm, plānu, savstarpēji apmainītos ar informāciju un uzzinātu par katra partnera vajadzībām un vēlmēm projekta veiksmīgai realizācijai, kā arī vienotos par turpmāko sadarbību, visi partneri tikās Dundagā, LVM Ziemeļkurzemes reģiona klientu centrā.

17.maijā, sanāksmē tika pārrunāta projekta kopējā struktūra, virzība, iepazīstināti partneri ar visām plānotajām aktivitātēm, gan katrā objektā atsevišķi, gan kopējām mārketinga aktivitātēm.  Vakara programmā tika iepazīstināti viesi ar Dundagas pili.

Savukārt, 18.maijā tika organizēta iepazīšanās tūre uz industriālā mantojuma objektiem. Tūrē tika iekļauti projekta partneru – Pāces vilnas fabrika un Ovīšu bāka – apskate. Pāces vilnas fabrikā Latvijas un Igaunijas projekta partneri tika iepazīstināti ar esošo tūrisma piedāvājumu un plānotajiem darbiem projekta ietvaros: pielāgošana apmeklētāju tūrēm, darbsemināru veidošana, drošības elementu ieviešana. Ovīšu bākā tika iepazīstināti ar tās vēsturi un prezentēta esošā ekspozīcija, kuru projekta ietvaros plānot atjaunot un pielāgot mūsdienu apmeklētāja vajadzībām,

Tāpat, lai dalītos pieredzē ar industriālā mantojuma objektu saglabāšanu un pielāgošanu mūsdienām, partneri tika iepazīstināti ar arhitektu biroja „Zaigas Gailes birojs” brīvdienu mājas projektu Kaltenē „Lieldienu sala”, bijušās Kaltenes Eksperimentālā lašveidīgo zivju fabrikas sūkņu stacijas pārbūvi.

Brīvdienu mājas projekts Kaltenē „Lieldienu sala” (bijusī Kaltenes Eksperimentālā lašveidīgo zivju fabrikas sūkņu stacija).

Tūres noslēgumā bija iespēja arī iepazīties ar vēl vienu projekta partneri – Rideļu dzirnavām.

Foto: KPR un A.Biedriņš

Semināra prezentācijas varat apskatīt šeit:

Projekta galvenais saturs un mērķi (What we have promised in the poject – main content and ambition) – Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģions, pielikums Nm.1.

Projekta mārketinga aktivitātes (Marketing activities and network building) – Maija Bebre, Kurzemes plānošanas reģions, pielikumā Nm.2.

Projektu partneri un to plānotā attīstība (Partnership of Project – sites), pielikumā Nm.3.

Igaunijas industriālās arhitektūras mantojums (Estonian industrial architecture heritage) – A.Kraas, Igaunijas raktuvju muzejs, pielikumā Nm.4.

Kā komunicēt ar apmeklētāju (How to meet expectations of visitors?) – Inga Trumsiņa, Kuldīgas pilsētas gide, pielikumā Nm.5.

Projekta publicitātes nosacījumi (Publicity rules) – Maija Bebre, Kurzemes plānošanas reģions, pielikumā Nm.6.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Maija Bebre
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģions
maija.bebre@kurzemesregions.lv

Tel. 28665571

pielikums nm.1 pielikums nm.2 pielikums nm.3 pielikums nm.4 pielikums nm.5 pielikums nm.6