Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izveidojusi detalizētu videopamācību par to, kā ārvalstīs dzimušiem bērniem var reģistrēt Latvijas pilsonību.

Videopamācība būs īpaši noderīga Latvijas diasporas pārstāvjiem, kuri vēlas reģistrēt savas atvases kā Latvijas pilsoņus.

Videopamācībā ērti paskaidrots, kādi dokumenti nepieciešami, lai uzsāktu Latvijas pilsonības reģistrēšanas procesu ārvalstīs dzimušam bērnam, un kur šos dokumentus var iesniegt. Tāpat sniegta informācija par dokumentu legalizāciju un dokumentu izskatīšanas termiņu.

Latvijas pilsonību var reģistrēt ārvalstīs dzimuši bērni, kuru dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aicina jaunos vecākus neatlikt Latvijas pilsonības reģistrācijas procesu un nosūtīt dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, tiklīdz ārvalstī ir saņemta bērna dzimšanas apliecība.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā papildinformāciju var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi pskn@pmlp.gov.lv vai darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

Informācija pārpublicēta no PMLP mājas lapas: https://www.pmlp.gov.lv/lv/jaunums/ka-arvalstis-dzimusu-bernu-var-registret-latvijas-pilsoniba