Kurzemes plānošanas reģiona darbinieku vārdā vēlam priecīgas un saulainas Lieldienas! 🐣☀️