Priekules novada pašvaldība izsludina projektu konkursu ar 3 virzieniem:

  • “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”
  • “Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā”
  • “Kultūras iniciatīvas Priekules novadā”

 

 

PROJEKTA IESNIEGUMS

Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikums 

 

Projektus iesniegt līdz 5. jūnijam, plkst. 15:30. 

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Priekules novada pašvaldības projektu koordinatoru Guntaru Jankus (tālruņa numurs 26368221; e-pasta adrese guntars.jankus@priekulesnovads.lv).