Projekts East Baltic Harbours tuvojas finišam, un kā viena no noslēdzošajām un ļoti svarīgajām aktivitātēm šajā posmā ir izveidotā jahtu ostu tīkla East Baltic Coast popularizēšana burātājiem Vācijā, Somijā un Zviedrijā.

Šobrīd jau ir noslēgusies jahtu tūrisma izstāde Diseldorfā, Vācijā. Tā pēc divu gadu pārtraukuma notika no 20. līdz 29. janvārim, un bija priecīga atkalredzēšanās gan izstādes dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Izstāde “boot” ir lielākā Eiropā un viena no lielākajām pasaulē. Tā pulcē burātājus ne vien no Vācijas, bet arī no apkārtējām valstīm (Nīderlandes, Šveices, Austrijas u.c.) un Vidusjūras baseina valstīm.

Kurzemes Plānošanas reģions kopā ar kolēģiem no Rīgas un Igaunijas šajā izstādē piedalījās jau sesto reizi, un ir skaidrs, ka pa šiem gadiem East Baltic Coast zīmols ir iemantojis zināmu atpazīstamību un uzticēšanos no “boot” apmeklētāju puses. Ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, vācu burātāji uz Baltijas jūras apceļošanu raugās ar zināmu piesardzību un kā vienu no risinājumiem redz jahtu iznomāšanu Latvijā vai Igaunijā. Diemžēl jāatzīst, ka piedāvājums šajā jomā gan Latvijā, gan Igaunijā ir nepietiekams, tādēļ ir vērts izpētīt jahtu nomas piedāvājumus Somijā vai Zviedrijā.

No 10. līdz 19.februārim Helsinkos, Somijā, notika starptautiskā jahtu tūrisma izstāde “Vene 2023 Båt”. Somijas burātāji lielākoties jau ir iepazinuši Igaunijas ziemeļu piekrasti un salu arhipelāgu, taču Latvijas piekraste un jahtu ostas daļai vēl joprojām ir neatklātas. East Baltic Coast komanda interesentiem izstādē sniedza informāciju gan par līdz šim popularizētajām jahtu ostām, gan arī par vairākām jaunām piestātnēm, kas ostu tīklam pievienojušās tikai šogad.  Viena no jaunākajām ostām, kas pievienojusies East Baltic Harbours ostu tīklam un kuras atklāšanas pasākums gaidāms šī gada 26.maijā, ir Kalanas jahtu osta Hījumā salā Igaunijā. Par šo ostu Somijas burātāji izrāda īpašu interesi, jo tā atrodas stratēģiski svarīgā vietā – pašos Hījumā salas rietumos, būtiski saīsinot ceļu no Igaunijas salu arhipelāga gan līdz Zviedrijas krastiem, gan Ālandu arhipelāga ostām.

Noslēdzošā jahtu tūrisma izstāde, kurā piedalīsies projekta East Baltic Harbours komanda, ir gaidāma jau pavisam drīz – no 9. līdz 12. martam un no 16. līdz 19. martam (divas pagarinātas nedēļas nogales) tā norisināsies Stokholmā (Zviedrijā). Izstādē Allt för sjön plaši būs pārstāvētas gan Latvijas, gan Igaunijas jahtu ostas.

Par projektu Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177

Pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota, lai uzlabotu mazo ostu tīklu Latvijas un Igaunijas piekrastē ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem un popularizētu  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Projekta īstenošanā iesaistīti 13 partneri, no kuriem 10 ir no Latvijas, bet trīs no Igaunijas. Viens no projekta partneriem ir Kurzemes plānošanas reģions.

Papildu informācijai:
Zane Gaile
ESTLAT projekta “Austrumbaltijas ostas” mārketinga koordinatore
zane.gaile@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
facebook.com/EastBalticCoast

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.