Projekts “ESTLAT Harbours” tuvojas noslēgumam. Projekta rezultātu kopsavilkumā atradīsiet informāciju, kādi uzlabojumi veikti katrā no projekta ostām.

Projekta rezultātu kopsavilkums lejupielādei .pdf formātā

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.