Projektā Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) iznākusi jau 3. ziņu lapa, kas projekta partneriem un citiem interesentiem sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, pētījumiem un dažādām citām iniciatīvām saistībā ar makroaļģu izmantošanu. Ziņu lapa iznāk reizi pusgadā, to sagatavo SUBMARINER sadarbības tīkls un ziņu lapas mērķis ir informēt par jaunumiem un aktualitātēm jūras bioekonomikā (Blue Bioeconomy).

Šajā ziņu lapā varat izlasīt gan par Norvēģu jaunuzņēmumu B’ZEOS, kas plāno ražot no jūras zālēm gatavotu materiālu, kas spētu aizvietot plastmasu dzērienu salmiņu ražošanā, gan par dizaineri, kas uzskata, ka makroaļģes ir vērtīgs materiāls ne tikai pārtikā, bet arī tekstila materiālu radīšanā un dizainā. Šeit atradīsiet informāciju arī par citiem projektiem, kā arī par tuvākajiem pasākumiem, kurus visus vieno interese par aļģu kultivēšanu un izmantošanu, jo pamatoti tiek uzskatīts, ka aļģēm būs nozīmīga loma pārtikas nodrošināšanā pasaulē 2050.gadā.

Arī nākamās projekta ziņu lapas tiks publicētas Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā, GRASS projekta sadaļā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/ , kā arī projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Īsi par projektu:

Projekts “Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana” (Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea, akronīms – GRASS) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona Transnacionālā sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.01.2019. – 30.06.2021. Kopējais projekta budžets ir  € 1,946,057.80, no kura ERAF līdzfinansējums ir  € 1,544,995.39 (79.39%).

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā: https://www.submariner-network.eu/grass

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.balticgrass.eu.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore