LLI-468 I can work

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “I can work” ietvaros aicinām uzņēmējus uz informatīvu tikšanos, lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Projekta ietvaros iecerēts tos uzņēmējus, kuri atsauksies piedāvājumam, apmeklēt, informējot par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām, kā arī iesaistīt mērķgrupas personas, kuras iepazīstinās darba devējus ar savu darba pieredzi, izglītību, prasmēm un vajadzībām. 

Lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti, viņu spējām iesaistīties darba tirgū un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, Kurzemes plānošanas reģions projekta “I can work” ietvaros organizē tikšanās ar uzņēmējiem.

Pirmā tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem jau notikusi Skrundā! Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar Skrundas novada pašvaldību un tās pārstāvēm – domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci un Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori Andu Vītolu informēja uzņēmējus par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. Diskusijās piedalījās arī mērķgrupas personas, kuras informēja darba devējus par savu darba pieredzi, izglītību, prasmēm un vajadzībām.

Pateicamies Skundas puses uzņēmējiem – SIA “Cepliņi”, AS “Skrundas muiža”, SIA “Mazliet romantikas” – par atsaucību! Projekta ietvaros turpināsim apmeklēt un informēt kurzemes reģiona uzņēmējus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū.

Ja arī Jūsu uzņēmums ir sociāli atbildīgs un vēlas iegūt plašāku informāciju par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas nosacījumiem un ieguvumiem, aicinām sazināties ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta “I can work” vadītāju Ilonu Talenti: tālr. 27016380 vai e-pasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Aicinām iepazīties arī ar “TV Skrunda” sagatavoto atskatu uz tikšanos ar Skrundas novada uzņēmējiem

Vairāk informācijas uzņēmējiem par individuālām tikšanās reizēm, kas tiek piedāvātas projekta “I can work” ietvaros

Projekta “I can work” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Ilona Talente
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 27016380,
Epasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.