LLI-468 I can work

Kurzemes plānošanas reģions projekta „Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” ”I can work” (LLI-468) ietvaros apmeklējis Liepājas, Saldus, Kuldīgas novada pašvaldību un Talsu novada pašvaldības Dundagas pagastu, lai  tiktos ar uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti un  informētu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū.

Pasākumos piedalījās Nodarbinātības Valsts aģentūras pārstāvji, kuri sniedza plašāku informāciju par valsts piedāvāto atbalstu uzņēmējiem un iespējām nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Ar savām darba prasmēm un pieredzi sadarbībā ar darba devējiem dalījās mērķgrupas pārstāvji. Savukārt uzņēmēji informēja par brīvajām vakancēm un darba specifiku.

Pasākuma laikā raisījās diskusijas starp pasākuma dalībniekiem un atsevišķās pasākuma vietās izveidojās kontakti starp uzņēmējiem un potenciālajiem darba ņēmējiem. Tādējādi, iespējams, ka drīzumā kāds no pasākuma dalībniekiem atradīs sev piemērotu darba vietu, bet darba devējs – labu darbinieku.

Projekta ietvaros plānots turpināt apmeklēt Kurzemes pašvaldības un tikties ar uzņēmējiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Atgādinām: ja arī Jūsu uzņēmums ir sociāli atbildīgs un vēlas iegūt plašāku informāciju par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas nosacījumiem un ieguvumiem, aicinām sazināties ar Kurzemes plānošanas reģiona projekta “I can work” vadītāju Ilonu Talenti: tālr. 27016380 vai e-pasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas uzņēmējiem par individuālām tikšanās reizēm, kas tiek piedāvātas projekta “I can work” ietvaros

Projekta “I can work” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Ilona Talente
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 27016380,
Epasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.