Šā gada 28. maijā Kurzemes plānošanas reģions tikās ar  Skrundas novada pašvaldības pārstāvjiem, lai atklātu jaunizveidoto gājēju celiņu Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” teritorijā, projekta “I can work” ietvaros. Jaunizveidotais celiņš nodrošinās piekļuvi sociālā dienesta telpām clvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī citiem apmeklētājiem.

Lai veicinātu sociālo iemaņu un darba prasmju attīstību, kā arī  teritorijas labiekārtošanu, cilvēki ar invaliditāti piedalījās koka un radošajās darbnīcas, kurās izgatavoja ziedu kastes emocionalā labirinta izveidei. Emocionālais labirints būs vieta, kurā apmeklētāji varēs relaksēties un  izbaudīt ziedu un dažādu garšaugu sniegto vizuālo un smaržu baudījumu.

Projekts tiek īstenots ar Interreg Latvia – Lithuania Programme atbalstu, sadarbojoties četriem partneriem – Kurzemes plānošanas reģionam, Skrundas novada pašvaldībai, Kertingas dienas aktivitāšu centram un Raseiņu dienas aprūpes centram.

Papildu informācijai:

Ilona Talente
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 27016380,
Epasts: ilona.talente@kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.