Šī gada 5. un 6. decembrī EstLat7 projekta “Industriālais mantojums” projekta partneri tikās nu jau piektajā projekta partneru sanāksmē, lai izvērtētu paveikto, dalītos pieredzē un gūtu iedvesmu jaunu mērķu sasniegšanai.

Sanāksmes pirmajā dienā, partneri tikās vienā no Rīgas reģiona vērienīgākajiem industriālā mantojuma objektiem – Aldara alus darbnīcā, kur visas dienas garumā notika projekta vadītāju un partneru sanāksme ar Uzraudzības darba grupas pārstāvju piedalīšanos. Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions prezentēja stāstīja par projektā paveikto projekta uzraudzības grupai un projekta partneriem, savukārt, partneri atskatījās uz projekta ieviešanu piektā perioda laikā un paveikto, īstenotās un plānotās aktivitātes pēdējā pārskata perioda laikā un aktualitātes. Katrs no partneriem prezentēja paveikto un sniedza visaptverošu pārskatu par projektā iesaistīto tūrisma objekta attīstību, piesaistītajiem finanšu instrumentiem un nākotnes attīstības iespējām. Otrajā dienā partneri tika informēti par digitālā marketinga iespējām un izmantoja iespēju vairākus projekta partnerus un citus industriālā mantojuma objektus apmeklēt klātienē, lai uzlabotu un attīstītu tūrisma objektu pārstāvju sadarbības tīklu.

Rīgas plānošanas reģiona foto

Sanāksmes prezentācijas:

5th december Project meeting PLACE FOR DIGITAL. TOURISM & CO.

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.