Vasaras noslēgumā –  no 21. līdz 23.augustam Dienvidigaunijā notika EstLat7 projekta “Industriālais mantojums” tematiskais seminārs, uzraudzības grupas sanāksme un partneru tikšanās. Partneri atskatījās uz paveikto projektā no 2018.gada maija līdz augustam, kā arī vienojās par veicamajiem darbiem tā noslēdzošajā posmā.

Ceturtajā projekta īstenošanas periodā  turpinājās aktīvs darbs – projekta vadība, tūrisma produktu attīstība, kompetences pilnveide, komunikācijas un mārketinga pasākumi.

Projekta ietvaros izveidotas augstas kvalitātes fotogrāfijas par katra reģiona objektiem, noris darbs pie brošūras, maršruta karšu,  video un virtuālās tūres pa objektiem. Septembrī un oktobrī notiks nedēļas nogaļu pasākumi katrā reģionā, notiek līgumu slēgšana ar mārketinga speciālistiem un pasākumu  programmu sagatavošana.

Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions prezentēja stāstīja par projektā paveikto projekta uzraudzības grupai un projekta partneriem, savukārt, projekta partneri informēja par progresu objektos,  veiksmes stāstiem un arī izaicinājumiem.  Kompetences pilnveides ietvaros partneri apmeklēja Hellenurmes dzirnavas, Lēvakū hidroelektrostaciju, Rappinas papīrfabriku un Tartu industriālo centru, lai gūtu iespaidu par Dienvidigaunijas industriālā mantojuma veiksmes stāstiem, kā arī piedalījās seminārā, kur tika prezentēti pieredzes stāsti par industriālā mantojuma objektu mārketinga pasākumiem (L.Pulges un U.Jukk).
Projekta partneru progress: zaļš – paveiktais līdz šim, sarkans – plānotie darbi. Ar smaidiņu atzīmēts – objekts pabeigts 100% apmērā.
Sanāksmes prezentācijas:
  • Food and Industrial Heritage, pielikums Nm.1.
  • Events and event marketing at the industrial heritage sites, peilikums Nm.2.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Informāciju sagatavoja:

Jana Kalve,
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta „Industriālais mantojums” vadītāja,
mob. 29524558,
e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,
www.kurzemesregions.lv

pielikums nm.1 pielikums nm.2 bilde