5.oktobrī projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa devās uz Ventspili, lai tiktos ar divu projektā iesaistīto partneru darbiniekiem un pārrunātu projekta “Kurzeme visiem” aktivitātes, tuvākā laika aktualitātes un atbildētu uz darbinieku jautājumiem.
Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja sarunā ar Ventspils Sociālā dienesta darbiniekiem.

Vispirms notika tikšanās ar Ventspils Sociālā aprūpes nama “SELGA” darbiniekiem, skaidrojot iespējas iesaistīties projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā un iespējamās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Savukārt pēcpusdienā, atsaucoties uz Ventspils pilsētas Sociālā dienesta vadītājas Daces Kaņepes aicinājumu, notika tikšanās ar Sociālā dienesta darbiniekiem, informējot par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm un skaidrojot sociālā dienesta darbinieku iesaistes nozīmīgumu projekta veiksmīgai īstenošanai.

Projekta “Kurzeme visiem”’ īstenošanā ir iesaistīti 23 partneri, no kuriem 2 pārstāv  Ventspili – Ventspils pilsētas pašvaldība un Ventspils Sociālās aprūpes nams “SELGA”.