2020.gadā, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, esam veiksmīgi uzsākuši vēl vienu unikālu pārrobežu projektu – “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”), kas arī tiks realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 24 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktam ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu darbība projekta ietvaros uzlabo tūrisma objektu tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitātei, tiks piesaistīti vairāk vietējo un ārzemju tūristi.

Kopīgajā maršrutā ir plānots apvienot 150 – 170 dažādus militārā mantojuma objektus (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas, būves u.c.) Latvijā un Igaunijā, veikt objektu uzlabojumus, izstrādāt vienotu Militārā mantojuma tūrisma produkta vizuālo identitāti un marķēt projektā iesaistītos objektus ar informatīvām zīmēm, izgatavot drukātos materiālus – Militārā mantojuma produkta ceļvedi un tūrisma brošūru. Militārā mantojuma tūrisma produkta informācija būs pieejama arī interneta vietnē. Projekts veicinās sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas kopīgajā vēsturē pēdējo 100 gadu laikā. Vienots produkta mārketings un tā reklamēšana radīs lielāku publicitāti un interesi kā centieni piesaistīt uzmanību atsevišķām vietām.

Projekta plānotie rezultāti

Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu.

  1. Izstrādāt un popularizēt vienu kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā,
  2. Attīstīt vienu pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai,
  3. Uzlabot 36 apskates vietas – militārā mantojuma tūrisma objektus.

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā ERAF  ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 289 348,86 EUR.

Projekta oficiālā mājas lapa: https://militaryheritagetourism.info/lv

Projekta lapa programmas vietnē: https://estlat.eu/en/estlat-results/military-heritage.html 

Projekta ieviešana: 01.01.2020. – 31.12.2022.

KPR kopā ar Ventspils muzeju un Saldus novada domi iedzīvinās tūrisma apritē divus vienreizīgus militārā mantojuma objektus Kurzemē.

Ezeres muitas mājā tiks modernizēta ekspozīcija, savukārt Ventspils 46.krasta baterijas tornītis no degradējoša objekta pārtaps par skatu torni ar interaktīvām vēstures izziņas iespējām, kā audiogids utml. Tāpat kā Industriālā mantojuma projektā galvenais mērķis ir piesaistīt mūsu reģionam vairāk tūristu, tāpēc arī Militārā mantojuma projektā tiks izveidota mājas lapa, izdots ceļvedis, veikti virkne mārketinga pasākumu, kuros KPR aktīvi piedalīsies.

KPR nodrošinās aktivitāšu veiksmīgu norisi Kurzemē un piedalīsies kopīgā militārā mantojuma maršruta un militārā mantojuma tūrisma produkta izstrādē Latvijā un Igaunijā, ievāks detalizētu informāciju par militārā mantojuma objektiem Kurzemē, kuriem ir potenciāls tūrismā, veiks objektu vizītes un to sniegto pakalpojumu fiksēšanu, sagatavos objektu aprakstus, GPS koordinātas, fotogrāfijas, utml. KPR apkopos vēsturisko informāciju (vēsturiskus dokumentus, cilvēku atmiņas, fotogrāfijas, kartes utml.), kā arī veiks citu tūrisma pakalpojumu sniedzējus militāro objektu tuvumā apkopošanu, tiksies ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, lai iesaistītu tos kopīgajā militārā mantojuma tīklojumā.

 

Jana Kalve,       

Kurzemes plānošanas reģiona

projekta “Militārais mantojums” vadītāja,

mob. 29524558,

e-pasts: jana.kalve@kurzemesregions.lv,

www.kurzemesregions.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.