Šī gada 15. un 16. septembrī Kurzemes plānošanas reģions Ventspilī uzņēma projekta “Militārais mantojums” partnerus uz pirmo klātienes tikšanos. Tikšanās vienoja visus Latvijas partnerus, pārstāvjus no Sekretariāta un Uzraudzības grupas, kā arī īpašu viesi, Latvijas militārās vēstures entuziastu no Vācijas. Igauņu partneri tajā pat laikā tikās savas valsts robežās un pievienojās tiešsaistē. 

Pārrunājām pienākumus, publicitāti un komunikāciju, nākamā periodā darāmos darbus, militārā mantojuma vizuālās identitātes izmantošanu, uzdevumus, kas veicami, izstrādājot vietni militaryheritagetourism.info. Diemžēl Igaunijas partneri nevarēja pievienoties klātienē radušās Covid-19 situācijas rezultātā.

Partneriem bija iespēja apskatīt 3 pārsteidzošus militārā mantojuma objektus Kurzemē – nupat atjaunoto Ventspils 46. krasta aizsardzības bateriju un tās ugunskoriģēšanas tornīti, Irbenes radioteleskopus un izbaudīt militāro kravas automašīnu kolekciju Dundagā!

Īpaši lepojamies ar Ventspils partneriem, kuri projekta ietvaros jau pabeiguši būvdarbus, atjaunojot 46.krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas torni, kas tūristiem būs droši apmeklējams jau ar nākošo tūrisma sezonu!

“Skats no Ventspils” sižets par Militārā mantojuma projekta partneru tikšanos Ventspilī, 15. un 16. septembrī (video no 3.minūtes līdz 6. sižeta minūtei).

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.