PROJEKTS “SAREDZI CITĀDĀK”

(projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms “I See”)

Projekta numurs: LLI-212

 

Projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 otrais gads, tuvojoties noslēgumam, ir bijis piepildīts ar dažādām aktivitātēm plašākai sabiedrības daļai. Ja projekta pēdējā gada pirmā puse tika veltīta vairāk speciālistu apmācībām un kompetenču paaugstināšanai, tad gada otrā  pusē lielāka uzmanība tika pievērsta sabiedrības informēšanai un sapratnes veicināšanai par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, to veiksmīgāku iekļaušanu sabiedrībā.

Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris īstenoja trīs publiskos pasākumus Skrundā un Kuldīgā, kuru laikā visu vecumu sabiedrības locekļiem tika stāstīts un rādīts, un ļauts iejusties vājredzīga un neredzīga cilvēka lomā, izmēģinot simulācijas brilles, braucienu ar tandēm riteni, pastaigu ar balto spieķi un naudas skaitīšanu aizsietām acīm, Braila raksta izmēģināšanu un citām, sapratni veicinošām aktivitātēm.

Marta vidū Kurzemes reģiona, Klaipēdas un Kretingas rajona sociālās jomas speciālisti divas dienas dalījās pieredzē un apskatīja Kurzemes plānošanas reģiona īstenota projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 projekta rezultātus Liepājas un Saldus pilsētās, kur projekta rezultātā uzstādīti informatīvie stendi un taktilās kartes, Liepājas universitāti, kur uzstādītas informatīvās zīmes, kā arī, lai stiprinātu sadarbību un apmainītos ar labo pieredzi, tika apmeklēti Gargždai sociālo pakalpojumu centrs un Padvariai sociālās aprūpes nams Lietuvā, un Cieceres un Kalnsētas speciālās skolas Saldū, kur bērni ar redzes un dažādiem traucējumiem apgūst pamatizglītību un profesionālās ievirzes programmas.

Projekts noslēdzas aprīļa beigās, līdz tam vēl paredzēta projekta noslēguma konference š.g. 5 aprīlī Liepājā, kur nozares speciālistiem tiks prezentēti projekta rezultāti un iztirzātas vides, un pakalpojumu pieejamības aktualitātes programmas teritorijā, kā arī astoņas publikācijas reģionālos medijos par cilvēku ar redzes traucējumiem iespējām vides, informācijas un pakalpojumu jomā Kurzemē. Aprīlī pirmizrādi arī piedzīvos projekta ietvaros tapusi īsfilma, kas parādīs un pastāstīs par projekta partneru teritorijās īstenotām projekta aktivitātēm.

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu