Šā gada 30. un 31. maijā Kuldīgā, un 12. un 13. jūnijā Nīcā notika pirmās projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 ietvaros paredzētās speciālistu apmācības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Pirmajās apmācību sesijās kopumā piedalījās 41 dalībnieks no dažādām iestādēm, sociālo dienestu darbinieki, pašvaldības iestāžu dažādu jomu speciālisti, uzņēmēji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, pensionāru biedrību pārstāvji, kultūras un izglītības iestāžu vadītāji. Divu dienu apmācības notika par divām tēmām: “Vides pielāgošana saskaņā ar Universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem” un  “Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana stiprinot emocionālo inteliģenci”.Mācībās tika pasniegta gan teorētiskā bāze, valsts normatīvi, noteikumi un apskatītas vadlīnijas, gan notika praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas, ēku un ārējās vides pieejamības novērtēšanas un iejušanās neredzīga cilvēka ādā, ejot ekskursijā ar aizsietām acīm, izmantojot balto spieķi.
                         
KPR foto
Pēc apmācībām speciālisti ļoti atzinīgi novērtēja jauniegūtās zināšanas, izskanēja vērtīgas atziņas, gan kā uzlabot vidi cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan kā uzlabot savu kā darbinieka, darba devēja, līdzcilvēka un vienkārši sabiedrības locekļa attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; izskanēja atzinums, ka šādas apmācības veicina ne tikai plašāku sapratni par šo tēmu, bet kopumā spēj mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar redzes traucējumiem, palīdzot tiem iekļauties sabiedriskajā dzīvē un uzlabojot sabiedrību kopumā.
                                       
KPR foto

Projektā paredzētas vēl 8 divu  dienu apmācības par četrām tēmām: “Informācijas un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem”, “Vides pielāgošana saskaņā ar Universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem”, “Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana stiprinot emocionālo inteliģenci, “Dienas aprūpes centru, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanas iespējas cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem, t.sk redzes traucējumiem” un “Pieredzes apgūšana “Kā dzīvo cilvēks ar redzes traucējumiem” izmantojot kanisterapiju”. Speciālistu apmācības tiks rīkotas visā Kurzemes reģiona teritorijā.

Plānotās apmācības 26. un 27.jūnijā Ventspilī tiek pārceltas uz rudeni. Vasaras otrā pusē plānotas  apmācības Aizputē un Priekulē augusta vidū un beigās, septembrī Liepājā un Saldū, savukārt oktobrī un novembrī mācības notiks Grobiņā, Pāvilostā un Talsos.

Dalība speciālistiem  apmācībās ir bezmaksas, pēc apmācību noklausīšanās dalībnieki saņems apliecinājumu par konkrētās tēmas noklausīšanos.

Par nākamajām apmācībām detalizētāka informācija sekos.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu