25. oktobrī Liepājā notika projekta “Saredzi citādāk” LLI-212 otrā darba grupas tikšanās, kuras laikā projekta partneri apsprieda projekta pirmā pusgada sasniegtos rezultātus. Kurzemes plānošanas reģions un pārējie projekta parneri (Dienos Veiklos Centras,LiepājaSaldus novada pašvaldībaKlaipėdos miesto socialinės paramos centras) ir uzsākuši savas plānotās aktivitātes, ir piedalījušies projekta atklāšanas pasākumā Klaipēdā, kur informēja plašāku sabiedrību par projektā plānotajiem rezultātiem -vides pieejamības un dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem; kopā ar Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem devušies pieredzes apmaiņas braucienā viens pie otra, kopā divu dienu laikā apmeklējot visas projekta partneru organizācijas un citas iestādes, kas nodrošina sociālos pakalpojumus Latvijā un Lietuvā, kā arī uzsākuši savas, kā projektu partneru, aktivitātes. 
Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda arī nākamā pusgadā īstenojamās aktivitātes, par kurām plašāka informācija būs pieejama pirms to realizēšanas.

Tuvākās projekta aktivitātes:
Liepājas pilsētas pašvaldība ir iepirkusi pakalpojumu, kuru nodrošinās Liepājas Neredzīgo biedrība, kā rezultātā cilvēki ar dažāda veida īpašām vajadzībām, varēs uzlabot savas dzīves prasmes, saņemot sociālā pakalpojuma teorētiskās un praktiskās nodarbības (vairāk informācijas šeit: http://www.redzigaismu.lv/…/projekta-saredzi-citadak-iesak…/).
Projekts tiek īstenots Interreg Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Projektā paredzēts pielāgot infrastruktūru, veikt apmācības un sabiedrības informēšanu, apmainīties ar pieredzi un stiprināt abu valstu partneru organizāciju sadarbību mērķa grupas dzīves kvalitātes uzlabošanas nolūkos.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu