Mērķis
Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.

 Īstenošanas laiks
01.05.2018. – 30.04.2020. 

 Finansējums                                                  € 1 046 494,76, no tiem
ERAF finansējums: € 889 520,51

 Projekta vadītāja                         Sarmīte Ozoliņa
tālr. 29453184, sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv 

vairāk par projektu