Mērķis
Veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.

 Īstenošanas laiks
01.05.2017. – 30.04.2019.

 Finansējums                                                  € 493 044,31 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 419 087,65)

 Projekta vadītāja                              Laura Pakule-Krūče
Tālr: 26114020,   laura.pakule@kurzemesregions.lv

Vairāk par projektu