Mērķis
Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.

 Īstenošanas laiks
01.09.2020. – 31.12.2022

 Finansējums
€ 3 304 285,93, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir € 2 808 643,01

 Projekta vadītāja
Aiga Meri                                                        +371 67331634
+371 29483674
skype: aiga_petkevica
aiga.meri@kurzemesregions.lv

  Projekta mājas lapa

Vairāk par projektu