Mērķis
Attīstīt videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu Centrālbaltijas reģiona jahtu ostās, veicot investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanai un izveidojot Centrālbaltijas reģiona jahtu ostu tīklu kopīgām mārketinga aktivitātēm.

 Īstenošanas laiks
01.03.2020.-30.11.2022.

 Finansējums
€ 2 421 089,43, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir  € 1 924 156,90

 Mārketinga vadītāja
Zane Gaile
+371 29206098
zane.gaile@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu