Mērķis
Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

 Īstenošanas laiks
01.06.2017. – 31.05.2020.

 Finansējums
€ 10 981 270,62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 9 334 079,99)

 Projekta vadītāja
Aiga Meri                                                        +371 67331634
+371 29483674
skype: aiga_petkevica
aiga.meri@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

Vairāk par projektu