Interreg Baltijas jūras reģiona programmas un KPR logo

 Mērķis
Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru.

 Īstenošanas laiks
02.10.2017. – 30.09.2020                             (ar pagarinājumu līdz 31.03.2021.)

 Finansējums
€ 3 221 336,40 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi € 2 620 136,21)

Projekta vadītājs
Edvīns Drigins                                             +371 67331634
+371 26457644
edvins.drigins@kurzemesregions.lv

 Projekta mājas lapa

Vairāk par projektu Balticseafishing.com @balticseafishing