Mērķis
Programmas teritorijā ietilpstošo reģionu mazo ostu infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī paplašinātu ostas pakalpojumu klāstu un uzlabotu to kvalitāti atbilstoši noteiktiem standartiem, kas tiek nodrošināti vienā līmenī visās mazajās ostās kuras projekta gaitā izveidos vienotu tīklu. 

 Īstenošanas laiks
01.10.2015. – 30.09.2017.

 Finansējums
€ 1 468 657,60, no kuriem                      ERAF līdzfinansējums ir  € 1 236 309,96 (84,18%).

 Projekta vadītājs
Edvīns Drigins                                             +371 67331634
+371 26457644
edvins.drigins@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu