Audio:

Apraksts: 

Trīs līdz tam nezināmus bedrīšakmeņus Vārtājas pilskalna apkārtnē 2019.gada rudenī bija atradis senvēstures entuziasts Uģis Ostelis no Grobiņas. Nākamajā gadā atrastie bedrīšakmeņi tika apstiprināti kā atbilstoši senajiem kulta akmeņiem un izpētīti.

Divi no jaunatklātajiem bedrīšakmeņiem atrodas pļavā pie Gaviezes pagasta Jaunzemju mājām, bet trešais, kas izmēros lielāks, pļavā pie Kaiju mājām.

Pirmais bedrīšakmens pie Jaunzemjiem ir izmēros neliels (1,45 x 1,40 x 0,4 m), un, lai arī atrodas pļavā tikai 23 m no tuvējā ceļa, vasaras vidū, kad zāles izaugušas garas, tas var būt grūti pamanāms. Akmens virsmā kopumā konstatētas 7 sfēriskas formas bedrītes. Lielākā no tām ir līdz 2 cm dziļa, pārējās – mazākas. Akmens, domājams, atrodas savā sākotnējā vietā.

Otrs bedrīšakmens pie Jaunzemjiem atrodas turpat netālu pļavā, ap 80 m no pirmā. Lai arī akmens augstums ir 1,1 m virs zemes, arī tā pārējie izmēri – 2,7 x 1,4 m – nav lieli. Ar dažādiem ķērpjiem apaugušā akmens virspusē konstatētas vismaz 6 drošas un 4 varbūtējas bedrītes. Visas atrodas akmens virsotnes daļā, tādā kā korē.

Trešais un lielākais Vārtājas bedrīšakmens atrodas pie Gaviezes pagasta Kaiju mājām. Tas ir paliels akmens pļavā, ļoti ainaviskā vietā, no kurienes pārskatāma plaša apkārtne un redzams arī varenais Vārtājas pilskalns. Akmens izmēri ir: garums 3,55 m, platums 1,85 m, bet augstums 0,65 līdz 0,85 m. Apmēram 2,5 kubikmetrus lielais gneisa akmens atrodas tikai 16 m no Kaiju māju ceļa. Akmens virspusē apskatāmas vairāk kā 10 senās bedrītes, kā arī 4,5 cm dziļš urbums, kas liecina, ka kādreiz šo kultūrvēsturiski nozīmīgo akmeni kāds ir mēģinājis sašķelt, bet nezināmu iemeslu pēc šo darbu pārtraucis. Šis ir nozīmīgākais no trim Vārtājas pilskalna apkārtnes bedrīšakmeņiem. Bedrīšakmeņi ir senie kulta akmeņi, kuros sfēriskas formas bedrītes izveidotas jau laika posmā pirms mūsu ēras, iespējams, ka bronzas laikmetā. Grobiņas apkārtne ir bedrīšakmeņiem visbagātākais apvidus Latvijā.

Atrašanās vieta: Vārtāja

Sākums kartē: 

Pieejamība:  

Apskatei nepieciešamais laiks: 30 min

Segums:  Iestaigāta taka

Labiekārtojums:   ceļa malā

Nokļūšana:  ar automašīnu

Info: Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs, M.Namiķa iela 2B, Grobiņa, tel.: 22024940, e-pasts: info@dienvidkurzeme.travel, www.dienvidkurzeme.travel