Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem.

 Īstenošanas laiks
01.02.2021 – 30.06.2023

 Finansējums
€ 673 772,85 tai skaitā ERAF līdzekļi          € 572 706,92

 Projekta vadītāja
Liena Freimane                                                tālr. +371 26306030, liena.freimane@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu