7.oktobrī Kauņā norisinājās projekta LLI – 303 “Clean Brownfields” ceturtā un pēdējā vadības grupas sanāksme un noslēguma konference. Sanāksmes un konferences organizatorisko pusi ietekmēja COVID – 19 situācija Latvijā un Lietuvā, tāpēc daļa abu pasākumu dalībnieku piedalījās attālināti.

Diena sākās ar projekta vadības grupas sanāksmi, kurā projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa sniedza prezentāciju par projekta ietvaros paveikto, izmaiņām, izlietoto finansējumu, kā arī to, kas jāievēro, sniedzot pārskatu par 5.periodu, projektu noslēdzot, un laikā pēc projekta beigu datuma – 31.10. 2020. Sanāksme noslēdzās ar projekta partneru jautājumiem un atbildēm par noslēguma aktualitātēm.

Projekta noslēguma konferencē dalībnieki tika iepazīstināti ar būtiskākajiem ieguvumiem un atzinumiem, ieskicētas nākotnes nepieciešamības un nosacījumi degradētu teritoriju veiksmīgai sakārtošanai.

Pasākuma pirmajā daļā projekta vadītāja Sarmīte Ozoliņa pastāstīja par projekta ietvaros realizētajiem infrastruktūras sakārtošanas darbiem sešu partneru teritorijās – Kuldīgā, Skrundā, Saldus novada Rubā, Ventspils novada Ugālē, Kauņā un Telšos. Tika raksturota situācija degradētu objektu sakārtošanas jomā, nepieciešamība pēc plānotas pieejas, sistemātiskas rīcības un atbalsta ar ārēju finansējumu, jo šī ir sarežģīta darbības joma.

Elena Taločkaite projekta koordinatore no Kauņas reģionālās attīstības aģentūras, savukārt, pastāstīja par zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumiem projekta ietvaros. Projekta partneriem gan kopā, gan atsevišķi notika pieci semināri, trīs apaļā galda diskusijas, divas tematiskās darbnīcas, pieredzes braucieni uz Poliju, Vāciju, Lietuvu. Pēdējam uz Latviju plānotajam pieredzes braucienam gan nācās notikt attālināti. Visos šajos pasākumos daudzveidīgā teorētiskā daļa tika apvienota ar praktisko – atbilstošu apskates objektu apmeklējumu.

Sekoja divu projekta partneru – Kuldīgas novada pašvaldības un Telšu rajona pašvaldības pārstāvju stāsti par projektā sakārtotajiem infrastruktūras objektiem. Abos objektos teritorija tika attīrīta no naftas produktu piesārņojuma, tikai katrā bija izvēlēta cita metode šī darba veikšanai, Kuldīgā – tradicionāla, Telšos, izmantojot speciālas baktērijas.

Arī šajā – noslēguma konferencē dalībniekiem joprojām bija iespējams papildināt savas zināšanas, jo uzstājās divi lektori – Tartu universitātes sociālantropoloģijas doktorantūras studente Daina Pupkevičute un Lietuvas nekustamo īpašumu attīstītāju asociācijas vadītājs Mindaugs Statuļevičs.

Pirmā prezentācija bija veltīta sarunai par pilsētvidi – vietas tēlam, atmiņām sabiedrībā, prasmei veidot dialogu starp iedzīvotājiem, pašvaldību, attīstītājiem pirms plānot kādas vietas pārveidi.

Otrā prezentācija bija veltīta pieredzei un atziņām pēc vērienīgām degradēto teritoriju pārmaiņām Viļņā, Kauņā un Klaipēdā. Tika analizētas izvēles starp paplašināšanos uz piepilsētām un attīstību pilsētu teritorijās, nosacījumi sekmīgai projektu realizācijai, aprakstīts konkrētu objektu attīstības process.

Galvenais projekta īstenošanas un noslēguma konferences secinājums ir, ka degradēto teritoriju attīrīšana, sakārtošana, pārveide sabiedrības vai uzņēmējdarbības vajadzībām ir milzīgs darba lauks, kur visām iesaistītajām pusēm jāiegulda plānošanā, izvērtēšanā, prioritāšu noteikšanā, regulārās konkrētās rīcībās, un kur ir nepieciešams ārēja finansējuma atbalsts.

Pasākuma materiāli

pasākuma darba kārtība LLI 303 - Life in Clean Environment a Better Future! (Clean Brownfields). Overview of the Project implementation. Project Management Group Meeting 4 Investments and works implemented during the project. Sarmite Ozoliņa, Kurzeme Planning Region Knowledge and experience exchange activities of the project. Elena Talockaite, Kaunas Regional Development Agency Experience of project partners: methods used for the cleaning of brownfields. Elīna Voika, Kuldīga Development Agency Experience of project partners: methods used for the cleaning of brownfields. Mindaugas Norkus, Telsiai district municipality Negotiating (urban) spaces: memory, community and dialogue. Daina Pupkeviciute, artist, doctoral student at Tartu University, member of applied anthropology association Anthropos Conversion of former industrial areas: good practices in Vilnius, Kaunas and Klaipeda. Mindaugas Statulevicius, Lithuanian Real Estate Development Association

Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Ozoliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “Clean Brownfields” vadītāja
sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv