Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt divus kopīgus pārrobežu garās distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Latvijas un Lietuvas teritoriju, tādējādi palielinot tūristu skaitu reģionā. Tiek paredzēts, ka veikto mārketinga pasākumu rezultātā nakšņošanu skaits lauku apvidos pieaugs par vismaz 5% gada laikā pēc abu maršrutu pabeigšanas.

Projekta plānotie rezultāti

Izveidota un popularizēta Mežtaka Latvijā un Lietuvā, un Jūrtaka – Piekrastes gājēju ceļš –  Lietuvā.  Abi maršruti būs saistīti ar jau esošajiem garās distances pārgājienu maršrutiem Latvijā un Igaunijā, izmantojot vienotus nosaukumus un marķējuma shēmas.

Mežtaka būs savienota ar Rīgas-Tallinas Mežtakas maršrutu, kas pašlaik tiek ieviests saskaņā ar Centrālā Baltijas Jūras Reģiona programmas projektu Nr. 779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka””. Abi Mežtakas maršruti aizpildīs pārrāvumu Eiropas garās distances pārgājienu maršrutā E11. Mežtakas kopējais garums visās trīs Baltijas valstīs būs aptuveni 2000 km.

Jūrtaka Lietuvā būs ~174 km garumā. Maršruts pagarinās esošo Jūrtaku, kas iet no Tallinas caur Rīgu līdz Nidas ciemam un ir ieviests Igaunijas-Latvijas programmas projektā Nr. 22 “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”. Lietuva ir iztrūkstošais posms Eiropas garās distances pārgājienu maršrutā E9, un, līdz ar tās pievienošanos, Jūrtaka aptvers visas trīs Baltijas valstis un būs ~ 1374 km gara.

Maršrutu popularizēšanai tiks izstrādātas kartes un ceļveži, kā arī informācija būs pieejama maršrutu mājas lapās.

Kopējās projekta izmaksas ir 788 104, 45 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 669 888,76 EUR.

Projekta mājaslapa: www.meztakas.lv

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.