PROJEKTA MĒRĶIS 

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas Nidas līdz Tallinai Igaunijā.

Maršruts plānots kā vizuāli atpazīstams vidē, un tā trasējums virzīsies gar jūras piekrasti un/vai tuvākajiem ceļiem gar jūru, posmos, kur jūras piekraste ir apgrūtināta staigāšanai (akmeņi, pļavas, stāvkrasts pie krasta līnijas u.c. apgrūtinājumi).

MĒRĶA GRUPA

a) Vietējie un ārvalstu ceļotāji (Skandināvija, Vācija, Benelux, Lietuva, Apvienotā karaliste, Igaunija u.c.) – aktīvā tūrisma piekritēji

b) Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji
c) Vietējās pašvaldības
d) Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, interešu grupas, kuras rīko pārgājienus

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 1. februāris – 2020.gada 31. janvāris

PROJEKTA FINANSĒJUMS
1 089737,80 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 926 277,13 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 Latvijas un Igaunijas partneriem:

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas Nidas līdz Tallinai Igaunijā. Maršruts plānots kā vizuāli atpazīstams vidē, un tā trasējums virzīsies gar jūras piekrasti un/vai tuvākajiem ceļiem gar jūru, posmos, kur jūras piekraste ir apgrūtināta staigāšanai (akmeņi, pļavas, stāvkrasts pie krasta līnijas u.c. apgrūtinājumi).

MĒRĶA GRUPA

a) Vietējie un ārvalstu ceļotāji (Skandināvija, Vācija, Benelux, Lietuva, Apvienotā karaliste, Igaunija u.c.) – aktīvā tūrisma piekritēji

b) Uzņēmēji, kas darbojas tūrisma jomā un citi tūrisma pakalpojumu nodrošinātāji

c) Vietējās pašvaldības

d) Nevalstiskā sektora pārstāvji, t.sk. organizācijas, interešu grupas, kuras rīko pārgājienus

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS 2017.gada 1. februāris – 2020.gada 31. janvāris

PROJEKTA FINANSĒJUMS 1 089737,80 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 926 277,13 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 Latvijas un Igaunijas partneriem: Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (vadošais partneris) www.celotajs.lv Vidzemes tūrisma asociācija www.vidzeme.com Rietumigaunijas tūrisma asociācija – Mittetulundusühing Lääne-Eesti Turism www.westestonia.com MTÜ Eesti Maaturism (Igaunijas lauku ceļotājs) www.maaturisms.ee Carnikavas novada dome www.carnikava.lv Saulkrastu novada dome www.saulkrasti.lv Salacgrīvas novada dome www.salacgriva.lv

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES

I Maršruta trasējuma noteikšana un tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesaistīšana:

1) 4 informatīvo semināru organizēšana tūrisma uzņēmējiem un tūrisma plānotājiem par projekta ieceri izveidot maršrutu;

2) Maršruta Logo izstrāde un infrastruktūras elementu (informācijas stendi, norādes zīmes) dizaina izstrāde;

3) Maršruta trasējuma izveidi, t.sk. GPX faili ar Interešu objektiem, objektu un vietu fotogrāfiju datu bāze;

4) Pieredzes apmaiņas vizīte Apvienotajā karalistē par garās distances kājām gājēju maršrutu izveides, uzturēšanas un mārketinga pieredzi;

II Maršruta izveide:

1) Maršruta marķēšana ar krāsām, norādes zīmēm;

2) Informācijas stendu uzstādīšana;

3) Cita mazās infrastruktūras izveide, kas nepieciešama, lai nodrošinātu maršruta nepārtrauktību un pielāgošanos dabas apstākļiem – tiltiņi, takas, atpūtas vietas) III Produkta izveide 1) Rokasgrāmata tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – par kājāmgājēju specifiskajām vajadzībām 2) 4 apmācību semināri vietējiem tūrisma uzņēmējiem;

3) Pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā un Igaunijā un maršruta testa pasākumi;

4) Maršruta apraksti pa posmiem (15-20 km), t.sk. katra posma īpašās dabas un kultūrvēstures vērtības, “magnēti”;

5) Produkta sagatavošana ārvalstu tūrisma operatoriem; IV Mārketings 1) Maršruta ceļveža sagatavošana; 2) Maršruta kartes sagatavošana; 3) Tūrisma operatoru Rokasgrāmatas sagatavošana; 4) Kartogrāfiskās un tūrisma informācijas sagatavošana internetam un viedtālruņiem 5) Informācijas iekļaušana starptautiskos kājāmgājēju maršrutu portālos;

6) 2 mēdiju tūres žurnālistiem no Igaunijas un Latvijas;

7) Dalība tūrisma izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē.

pielikums