Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» Dundagas novadā, Ventspils novadā un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagastos izsludina projektu pieņemšanu aktivitātēs 19.2.2. «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» (sabiedriskā labuma projekti).Projektu iesniegumus pieņems  no 2020. gada 17. februāra līdz 17. martam.
Avots un vairāk informācijas: www.ziemelkurzeme.lv