Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Jurista DARBA UZDEVUMS

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
18.12.2015

Termiņš:
23.12.2015

Līgumcena EUR (bez PVN)

10Eur/1h Līguma Nr.8-5/SP/1 29.12.2015.

Piegādātājs/Piezīmes

Līga Neilande