Vienīgais TV raidījums Latvijā par burāšanu un burātājiem NAUTICA šajā nedēļā viesojās Liepājas jahtu ostā, kas stāstīja par jahtu ostas attīstības plāniem un izdarītajiem darbiem Estonia – Latvia Programme atbalstītā ESTLAT HARBOURS projekta ietvaros. Raidījuma laikā tika pastāstīts ne tikai par ostas uzlabojumiem, bet arī par tūrisma iespējam Liepājā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājas asistente Samanta Struža.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.