Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

cENU APTAUJA

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

Ievietošanas datums:
11.06.2012

Termiņš:
18.06.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

2073,77 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

Madara Zingere