Pilotprakses projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos pašvaldībās

Pārresoru koordinācijas centra sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) uzdevumā nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” veica pētījumu “Pašvaldību politikas instrumenti aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”.Balstoties uz minētā pētījuma rezultātiem un DLC lēmumu, kā pašvaldības remigrācijas pilotprojektu īstenošanai tiek noteiktas:

  • Daugavpils pilsēta
  • Tukuma novads
  • Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads
  • Saldus novads, Skrundas novads
  • Gulbenes novads, Smiltenes novads
Remigrācijas koordinators Skrundā: Eva Behmane, eva.behmane@skrunda.lv
Remigrācijas koordinators Saldū: Džineta Rubule, e-pasts: dzineta.rubule@saldus.lv