Šī gada 1.jūlijā Kurzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību ekspertus, plānošanas speciālistus un citus interesentus uz pasākumu kopumu Rojas brīvdabas estrādē, kas būs veltīts gan aktualitātēm plānošanas jomā, gan Kultūras jomas aktuālajiem izaicinājumiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas ietvaros.

1.daļa, plkst. 10.00 – 12.30 Seminārs plānotajiem un citiem interesentiem par aktualitātēm attīstības plānošanas jomā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas, informācija par Kurzemes plānošanas reģiona aktivitātēm plānošanas un projektu jomā, u.c.

2.daļa, plkst. 13.00 -15.30 Seminārs par aktualitātēm Kultūras jomā, kā arī darba grupa par Kultūras jomas nākotnes aktuālajiem izaicinājumiem un to iespējamajiem risinājumiem iekļaušanai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmā 2021 -2027.

Visiem interesentiem ir iespēja piedalīties abās, vai arī tikai kādā no pasākuma daļām.

Darba kārtība

Pasākumam nepieciešams reģistrēties iepriekš līdz šī gada 29.jūnijam, norādot, vai apmeklēsiet vienu vai abas pasākuma daļas.

Pieteikties pasākumam

Kultūras tematiskā darba grupa ir pirmā tematiskā darba grupa, kas aizsāks darba grupu ciklu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021 -2027 izstrādes ietvaros. Turpmāk, līdz pat šī gada oktobra vidum, plānots organizēt darba grupas vairākās jomās (datumi norādīti provizoriski, ir iespējamas izmaiņas):

  •  Labklājība un sociālie pakalpojumi – 14 jūlijs;
  • Transporta un infrastruktūras attīstība – 29. jūlijs;
  • Izglītība un sports – 12. augusts;
  • Vide un daba – 26. augusts;
  • Pilsēta, lauki un piekraste – 16. septembris;
  • Ekonomika un tūrisms – 30. septembris;
  • Pārvaldība – 14. oktobris

Ja Jums ir arī interese par kādu no nākamajām tematiskajām darba grupām, aicinām par to informēt, rakstot pieteikumu ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) un vēlamo tematisko grupu/-as uz e-pastu jana.briede@kurzemesregions.lv.

Atgādinām, ka līdz šī gada 30.jūnijam tiešsaistē https://saite.lv/esdaruKurzemi turpinās arī iedzīvotāju aptauja, lai izzinātu galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus. Aptauja ir nozīmīgs posms Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē.

Šī gada sākumā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai un jaunumiem par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi un  mūsu mājas lapā sadaļā “Kurzeme 21-27.

Papildu informācijai:
Indra Murziņa
Kurzemes plānošanas reģiona
telpiskās attīstības plānotāja
e-pasts: indra.murzina@kurzemesregions.lv