Rojas osta ir izvietota Rojas upes grīvā, un te līdzās sadzīvo tirdzniecības osta un piestātnes jahtām. Rojā ir aktīva burāšanas sporta skola, kur prasmes apgūst vairāk kā divdesmit nākotnes burātāji, un aktīvi darbojas arī Rojas jahtklubs. Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” Rojas ostas pārvalde ir veikusi padziļināšanas darbus, bet pārējie darbi – krasta stiprināšana, peldošo piestātņu uzstādīšana ar ūdens un elektrības pieslēgumiem, navigācijas zīmju modernizācija, kā arī notekūdeņu un tualetes ūdeņu atsūknēšanas iekārtas, tiks pabeigti pirms 2021.gada sezonas.

Informācija par jahtu ostās Latvijā un Igaunijā pieejama www.eastbaltic.eu, turpat pieejams arī Jahtu ostu katalogs 2020.

Saite uz Jahtu ostu katalogu 2020

Video atspoguļo autora viedokli, un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītājas asistente Samanta Struža