Rojas un Mērsraga novadu uzņēmējiem vai tiem, kuri plāno uzsākt uzņēmējdarbību ir iespēja piedalīties projektu konkursā un saņemt atbalstu no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF).

Projektus var iesniegt jaunu uzņēmumu veidošanai vai esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai  Ja projektu iesniedz esošs uzņēmums/uzņēmējs, tam jābūt reģistrētam un reāli strādājošam uzņēmumam un uzņēmējam (ne mazāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas). Projektu var iesniegt arī fiziska persona, kas atbalsta saņemšanas gadījumā reģistrē savu uzņēmējdarbību.

Atbalstu variet saņemt iesniedzot projektu vienas rīcības (turpmāk lai vieglāk saprast meklējot informāciju– EJZF1)  divās aktivitātēs ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, piemēram,  ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, uzņēmumu darbības uzsākšanai, esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Iespējama speciālā transporta iegāde (saldētava, autoveikals), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Otra aktivitāte saimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

EJZF 1 projektu konkursa kārtas termiņš ir līdz 2019.gada 28.februārim un jums ir iespēja saņemt atbalstu jebkurai jūsu biznesa idejai piekrastes teritorijā.
Piedāvāju nelielu ieskatu EJZF projektu konkursa rezultātā īstenotajos projektos.

Uzņēmējdarbība

 •  Budreika īstenoja projektu “Zivju kulinārijas produktu mājas gaumē ražošana izmantojot inovatīvu iepakojumu tehnoloģiju” izveidojot nelielu zivju produkcijas ražotni Mērsragā.
  Lakšmane īstenoja projektu Rojā “Stand Up Paddle nomas punkts “Spura””, kurš 2017. gadā bija kā pilnīga inovācija mūsu darbības teritorijā.
 • Ar projekta “Jauna speciālā transporta iegāde IK “Vanadziņi” zivju produktu autoveikala iegādei” IK “Vanadziņi JL” palīdzību iegādāts specializēts transports zivju produkcijas tirgošanai.
  Vides saglabāšana un klimata pārmaiņu mazināšana.
 •  Rojas novada dome īstenojusi divus apjomīgus projektus:
  •  “Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē”, uzstādot apgaismojuma stabus un saules bateriju paneļus” Rojas pludmalē.
  • “Mazupītes krasta stiprināšana”, uzlabojot Mazupītes krastu.
 • Mērsraga novada pašvaldība ar divu projektu palīdzību uzlabojusi vides pieejamību:
  •  Pie Mērsraga bākas izveidojot gājēju celiņu “Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē”.
  • Projekts “Vides resursu vairošana Engures ezerā” ir neliela daļa no ezera apsaimniekošanas pasākumiem.
  • Ņemot vērā, ka Mērsraga novadā atrodas Engures ezera viena daļa, ir īstenoti vēl daži projekti tā apsaimniekošanai.
  • Nodibinājums “Sporta makšķerēšanas un atpūtas atbalsta fonds “MĒRSRAGS” īsteno projektu “Engures ezera vides uzlabošana”, kurā nodrošinās piekļuvi ezeram pie skatu torņa Mērsragā.
  • Mednieku-makšķernieku biedrība “Nurme” ar projekta “Putnu ezers” palīdzību daļēji attīra ūdens platību putniem.
  • Kultūrvēsturiskais mantojums zivsaimniecības teritorijās.
 • Rojas novada dome īstenojusi divus projektus:
  •  “Rojas Jūras zvejniecības muzeja brīvdabas teritorijas labiekārtošana, nodrošinot novada kultūras mantojuma popularizēšanu un pieejamību”, kā rezultātā labiekārtots laukums un uzstādīts īnteraktīvs informatīvs stabs.
  • “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru” rezultātā rekonstruēts Kaltenes klubs, nomainot jumta segumu un rekonstruējot sanitāro mezglu. Projekts izvirzīts VRG konkursam Dižprojekts 2018.
  • Mērsraga novada pašvaldība īstenojusi projektu “Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai”, kura rezultātā ierīkota apkure un ūdensapgāde.

Sīkāku informāciju variet saņemt, ieskatoties mūsu mājas lapā www.talsupartneriba.lv, rakstot uz epastu: talsu.partneriba@inbox.lv vai zvanot pa mob.tālruni 22328884 Lolitai Pļaviņai.

Tā kā administrējam vēl vienu fondu, kas ir vairāk zināms ELFLA LEADER, tad par turpmākajām biedrības “Talsu rajona partnerība” izsludinātajām projektu kārtām abos fondos informāciju variet saņemt ieskatoties Talsu novada, Rojas un Mērsraga novadu mājas lapās, arī laikrakstā “Talsu Vēstis”, kā arī www.lad.gov.lv mājas lapā. Aicinu sekot līdzi informācijai.
Lolita Pļaviņa, Administratīva vadītāja
http://www.mersrags.lv/?ct=rakstidome&fu=read&id=1623