Projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 otrais gads ir aktivitātēm bagāts, jo projektā notiek speciālistu apmācības. Augustā apmācības notika Aizputē un Priekulē, kur pašvaldību speciālisti apguva tēmas „Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci” un “Informācijas un pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem”.
Septembrī un novembrī kopā vairāk kā 70 speciālisti piedalījās apmācībās „Pieredzes apgūšana “Kā dzīvo cilvēks ar redzes traucējumiem” izmantojot kanisterapiju. Mācībās piedalījās divi cilvēka labākie draugi- Austrālijas ganu suns Alfijs un mazā palīdze Poga, kas kopā ar savu saimnieku Ingaru Gudermani četru dienu garumā Liepājā un Rokaižos, Aizputes novadā dažādu jomu speciālistiem stāstīja un mācīja par četrkājaino draugu iespējām cilvēku ar redzes un cita veida traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā. Liepājas mācībās piedalījās arī projekta partneri no Lietuvas, Kretingas un Klaipēdas, kas ļoti atzinīgi novērtēja apmācības un jauniegūtās zināšanas.
Septembrī un oktobrī apmācības notika Grobiņā un Pāvilostā, kur tika apgūta tēma „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem”. Šīs apmācības apmeklēja arī būvniecības nozares specialisti, būvvaldes arhitekti un citi pakalpojumu sniedzēji, kas ikdienā  ne tikai apkalpo cilvēkus ar īpašām vajadzībām, bet arī piedalās plānošanā un lēmumu pieņemšanā attiecībā uz vides pielāgošanas jautājumiem. Kopā Kurzemē notikušas 10 apmācības un savu kvalifikāciju paaugstinājuši 200 dažādu jomu speciālisti.
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Pakule-Krūče
Tālrunis: 26114020, laura.pakule@kurzemesregions.lv
Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu