Ik gadu Ziemeļvalstu Labklājības centrs 1,5 miljonus zviedru kronu (apmēram 137 000 EUR) piešķir projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona cilvēku ar invaliditāti organizāciju sadarbību savā starpā un ar līdzvērtīgām organizācijām Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Krievijas ziemeļrietumos. Finansēto projektu mērķis ir sniegt iespēju sadarboties, veidot partnerattiecības, sadarbības tīklus un mācīties vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labo praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes.

Lai saņemtu finansējumu sadarbības tīklu veidošanai, jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz divām Ziemeļvalstīm un vismaz vienas Baltijas valsts vai ziemeļrietumu Krievijas. Projekta aktivitātes var realizēt jebkurā no iesaistītajām valstīm. Papildus tiek segtas visas izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībnieku īpašajām vajadzībām.

Pieteikšanās sadarbības tīklu veidošanai tiks atvērta oktobrī un tos varēs iesniegt līdz 2019.gada 30. novembrim.

Citi sadarbības projekti, kā, piemēram, konferenču organizēšana, informatīvo materiālu sagatavošana vai kampaņu organizēšana, kuros jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz divām Ziemeļvalstīm un vismaz vienas Baltijas valsts vai Krievijas, var saņemt finansējumu no apmēram 4600 EUR līdz 46 000 EUR.

Pieteikšanās šādiem projektiem tiks atvērta janvārī un tos varēs iesniegt līdz 2020. gada 28. februārim.

Detalizētu informāciju par pietiekšanos Ziemeļvalstu Labklājības centra finansējumam jautājiet vecākajām padomniekam Lars Rottem Krangnes, tel. +46 70 562 45 30, e-pasts: lars.rottem-krangnes@nordicwelfare.org. Saziņa angļu valodā.

Vairāk informācijas par grantu: https://nordicwelfare.org/en/disability-issues/the-funding-scheme/