Atsaucoties uz projekta “Kurzeme visiem” partneru ierosinājumiem un Labklājības ministrijas norādījumiem, ir sagatavoti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi (03.2018.):