Projektā ”Baltijas jūras izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā” (Baltic Blue Growth) izstrādāti un publicēti trīs videomateriāli par gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā. To mērķis ir informēt sabiedrību un veidot izpratni par gliemeņu audzēšanas vides un sociālekonomiskajiem aspektiem, gliemeņu fermu izveides iespējām, potenciālajiem gliemeņu produktiem un to vērtību.

Pirmais videostāsts ir veltīts gliemeņu audzēšanas vides un sociālekonomiskajiem aspektiem, tas pastāsta, kādēļ vajadzētu audzēt gliemenes, ko tas dod piesārņojuma mazināšanai jūrā un nodarbinātības veicināšanai piekrastē.

Otrais video pastāsta potenciālajiem audzētājiem par gliemeņu fermas izveides iespējām, nepieciešamajām atļaujām, fermas uzbūvi un tehniskajiem aspektiem.

Trešajā videostāstā par gliemenēm kā produktu, tā vērtību un izmantošanas iespējām.

Videostāstu tapšanā izmantoti gan kadri no Latvijas eksperimentālās gliemeņu fermas jūrā iepretim Pāvilostai, gan kadri no Ķīles jūras fermas Vācijā. Filmiņas sagatavojis Kurzemes Plānošanas reģions, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un Ķīles jūras fermu Vācijā.

Videostāsti ir publicēti un apskatāmi Kurzemes plānošanas reģiona Youtube kontā.

1.videostāsts – Gliemeņu audzēšanas vides un sociālekonomiskie aspekti:

2.videostāsts: Gliemeņu fermas izveide, uzturēšana un apkalpošana jūrā

3.videostāsts: Gliemenes kā produkts (pārstrāde un izmantošana), noieta tirgi

Vairāk informācijas par aktualitātēm projektā Baltic Blue Growth – https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/baltic-blue-growth/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta eksperte – reģionālā koordinatore