Saldus novada pašvaldība uzaicina biedrības iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Pieteikšanās termiņš: no 2019. gada 30. aprīļa līdz finansējuma izlietojumam.

Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim ir 50 000 eiro.

Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas pamatojošiem dokumentiem, 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet nepārsniedzot 5000,00 eiro atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3.

Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone, e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv, tālr.20267729.

Informāciju sagatavoja: Eva Jēkobsone, projektu vadītāja, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
www.saldus.lv